Home » บุคลากร

บุคลากร

supan

นายสุภาร อภัยนอก
เกษตรอำเภอสามโคก
รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

Tel. 098-2806337

10482002_685515231504000_8520873489568435371_o

นายวิสูตร คล้ายคลึงดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบ
ตำบลบางเตย ตำบลสามโคก
Tel.08-7971-5637eo

10338572_685515171504006_2506794498874565693_o

นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบ
ตำบลท้ายเกาะ ตำบลบางกระบือ
Tel.098-280-6322

10329821_685515284837328_7849504599230764377_o

นายสังเวย นาคน้อย
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบ
ตำบลกระเเชง ตำบลบางโพธิ์เหนือ
Tel.08-5902-4900

10496091_685515138170676_754729446171729069_o - Copy

นายสุชาติ หามนตรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบ
ตำบลคลองควาย
Tel.08-7915-7615

1512241_685515354837321_9072653926386354381_o - Copy

นางสาวรัตนาภรณ์  กรดงาม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบ
ตำบลบ้านปทุม ตำบลเชียงรากใหญ่
Tel.08-7971-5637

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายอัครเดช อาภาสกุล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รับผิดชอบ
ตำบลบ้านงิ้ว ตำบลเชียงรากน้อย

Tel.08-7975-7995

tu

นางสาวศรีสุวรรณ ดิลกไชยวัธน์
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบ
งานธุรการ – งานสารบรรณ

Tel.02-593-1374