Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » แจกปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่ศูนย์ข้าวชุมชน
18557144_1309662855822765_6243353242221418552_n

แจกปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่ศูนย์ข้าวชุมชน

แจกปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่ศูนย์ข้าวชุมชน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก เมล็ดพันธุ์ดี สู่พี่น้องเกษตรสามโคก🌾🌾🌾

18557144_1309662855822765_6243353242221418552_n