Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » มอบปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2560
17190524_1239438599511858_3428511372604240985_n

มอบปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2560

14 มีนาคม 2560 – นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ มอบปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2560