Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 จัดอบรมยุวเกษตร
16730525_1213788625410189_5878739943834038819_n

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 จัดอบรมยุวเกษตร

นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นายวิสูตร คล้ายคลึงดี นส.ดวงพร ขำประดิษฐ เเละนายอัครเดช อาภาสกุล จัดอบรมยุวเกษตร ณ โรงเรียนวัดเมตารางค์ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก