Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เข้าร่วมการประเมินเเละจัดระดับการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
16388316_1206459086143143_974578191830365650_n

เข้าร่วมการประเมินเเละจัดระดับการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วันที่ 6 ก.พ. 60-นส.ดวงพร ขำประดิษฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก เข้าร่วมการประเมินเเละจัดระดับการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.ปทุมธานี