Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » 7 ม.ค 60 – สนง.กษอ.สามโคก นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษ
16196008_1197250057064046_4830524893572774615_n

7 ม.ค 60 – สนง.กษอ.สามโคก นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษ

27 ม.ค 60 – สนง.กษอ.สามโคก นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษ อ.วังน้ำเขียว จำนวน 50 ราย ตามโครงการ เตรียมความพร้อมแปลงใหญ่ 2560

16196008_1197250057064046_4830524893572774615_n