Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 24 มกราคม 2560. เข้าร่วมอบรมการทำแผนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบลและการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร T&V System
img_1063-1

วันที่ 24 มกราคม 2560. เข้าร่วมอบรมการทำแผนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบลและการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร T&V System

วันที่ 24 มกราคม 2560เจ้าหน้าที่สพนักงานเกษตรอำเภอสามโคก เข้าร่วมอบรมการทำแผนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบลและการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร T&V System

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี