Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 23 มกราคม 2560. จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2560
img_1055-1

วันที่ 23 มกราคม 2560. จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2560

วันที่ 23 มกราคม 2560สำนักงานเกษตรอำเถอสามโคก นายสุภาร อภัยนอก มอบหมายให้ นายสังเวย นาคน้อย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดอบรมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2560 กิจกรรม ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชน ม. 3 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เกษตรกร จำนวน 20 ราย