Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » 18 ม.ค. 2560 รับมอบปัจจัยการผลิต
img_1029-1

18 ม.ค. 2560 รับมอบปัจจัยการผลิต

วันที่ 18 ม.ค 2560 ณ ศพก.ม.3 ต.คลองควาย นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก รับมอบปัจจัยการผลิต โครงการสินค้าเกษตรปลอดภัย งบประมาณ ปี 2560 ปุ๋ยเคมี จำนวน 270 กระสอบ