13177316_982623828526671_2663777148587553304_n
Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 ตำบลบางเตย โดยมีวิทยากรจากมหาลัยราชมงคลศูนย์รังสิต แพทย์แผนไทย สอนการทำ ลูกประคบ เกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 50 คน