Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » จัดอบรม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
15697246_1166559973466388_5425111903810026975_n

จัดอบรม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 23 ธ.ค. 59 นายสมเดช คงกะพันธุ์เกษตรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานประมง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัปทุมธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดอบรม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมส่งเสรมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ (กิจกรรมมอบปัจจัยการผลิต)ให้กับเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 3 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 57 ราย

15697246_1166559973466388_5425111903810026975_n