Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 59 น
img_0652-1

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 59 น

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 และการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ปี2560 การเตรียมควมพร้อมในการจัดอบรม การเบิกจ่ายงบประมาณ การรายงานตามระบบ