Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
14947428_1121074941348225_4428265633892277351_n

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคกพร้อมด้วยนายวิสูตร คล้ายคลึงดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ณ.มัสยิด ยามีอุสลาม หมู่ที่ 8 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมจำนวน 25 ราย โดยนายสำราญ อินแถลง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นวิทยาการให้ความรู้

14947428_1121074941348225_4428265633892277351_n