Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » จัดอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยการเพิ่ม
img_0421-1

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยการเพิ่ม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 สนง.เกษตรอำเภอสามโคกโดยนายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลคลองควาย จัดอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยการเพิ่ม ณ ศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำตำบล หมู่ 3 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยนายสำราญ อินแถลง นักวิชาการเกษตรชพนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เป็นวิทยาการให้ความรู้ในการจัดอบรม