Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 59 นายสุภาร อภัยนอกเกษตรอำเภอสามโคก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ 
img_0414-1

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 59 นายสุภาร อภัยนอกเกษตรอำเภอสามโคก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ 

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 59 นายสุภาร อภัยนอกเกษตรอำเภอสามโคก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ประชุมประจำสัปดาห์ (d m)ชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ2560 และการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ ปี2560