Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 15 กันยายน 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้น.ส.นาถยา พานทอง กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนายสุภาร อภัยนอกเกษตรอำเภอสามโคกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีชุมชน
img_0037-1

วันที่ 15 กันยายน 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้น.ส.นาถยา พานทอง กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนายสุภาร อภัยนอกเกษตรอำเภอสามโคกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีชุมชน

วันที่ 15 กันยายน 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้น.ส.นาถยา พานทอง กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนายสุภาร อภัยนอกเกษตรอำเภอสามโคกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีชุมชนและรับสมัครชาวนาโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายในฤดูนาปรัง ปี 2560 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี