Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 14 กันยายน 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้น.ส.นาถยา พานทอง กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนายสุภาร อภัยนอกเกษตรอำเภอสามโคกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีชุมชนและรับสมัครชาวน
img_0028-1

วันที่ 14 กันยายน 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้น.ส.นาถยา พานทอง กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนายสุภาร อภัยนอกเกษตรอำเภอสามโคกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีชุมชนและรับสมัครชาวน

วันที่ 14 กันยายน 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้น.ส.นาถยา พานทอง กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนายสุภาร อภัยนอกเกษตรอำเภอสามโคกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีชุมชนและรับสมัครชาวนาโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายในฤดูนาปรัง ปี 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดบางเตยกลาง หมู่ที่ 7 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี