Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 9 ก.ย 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก และนาย สังเวย นาคน้อย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้ความรู้และการดูแลรักษา การผลิตเห็ด
img_2956-3

วันที่ 9 ก.ย 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก และนาย สังเวย นาคน้อย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้ความรู้และการดูแลรักษา การผลิตเห็ด

วันที่ 9 ก.ย 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก และนาย สังเวย นาคน้อย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้ความรู้และการดูแลรักษา การผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน ครบวงจร ม.3 ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี