Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้ นายอัครเดช อาภาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบแปลงข้าวที่ได้รับการระบาดจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
14100255_1057813427674377_1094080005179922588_n

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้ นายอัครเดช อาภาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบแปลงข้าวที่ได้รับการระบาดจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้ นายอัครเดช อาภาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบแปลงข้าวที่ได้รับการระบาดจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล รวมทั้งให้คำเเนะนำวิธีการป้องกันเเละกำจัด ณ พื้นที่ หมู่ 4 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี