Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 12 ส.ค 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก นำ นางปรุง ทรัพย์ใหญ่ แม่ดีเด่นแห่งชาติ 2559 แม่ดีเด่นผู้เป็นเกษตรกร เข้าเฝ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพฯ
260686

วันที่ 12 ส.ค 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก นำ นางปรุง ทรัพย์ใหญ่ แม่ดีเด่นแห่งชาติ 2559 แม่ดีเด่นผู้เป็นเกษตรกร เข้าเฝ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพฯ

วันที่ 12 ส.ค 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก นำ นางปรุง ทรัพย์ใหญ่ แม่ดีเด่นแห่งชาติ 2559 แม่ดีเด่นผู้เป็นเกษตรกร เข้าเฝ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพฯ

260685 260686 260687