Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้ นายอัครเดช อาภาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วันที่ 29 ก.ค 2559 ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามความต้องการของชุมชน
img_2282-1

นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้ นายอัครเดช อาภาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วันที่ 29 ก.ค 2559 ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามความต้องการของชุมชน

นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้ นายอัครเดช อาภาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วันที่ 29 ก.ค 2559 ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามความต้องการของชุมชน(มาตรการที่4) การผลิตปุ๋ยหมัก อินทรีย์ปั้นเม็ด ม.2 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี