Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » 21 กค. 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมด้วย นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก 
img_2180-1

21 กค. 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมด้วย นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก 

21 กค. 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมด้วย นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก และ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก ให้ความรู้ด้านการเกษตร สาธิตและจำหน่ายน้ำยาอเนกประสงค์ของเกษตรกรตำบลท้ายเกาะ จากโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 (มาตรการที่ 4) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดย นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน