Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 15 ก.ค. 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอ.สามโคก มอบหมายให้ น.ส.รัตนาภรน์ กรดงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พาเจ้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตรวจติดตามความก้าวหน้
img_2155-1

วันที่ 15 ก.ค. 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอ.สามโคก มอบหมายให้ น.ส.รัตนาภรน์ กรดงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พาเจ้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตรวจติดตามความก้าวหน้

วันที่ 15 ก.ค. 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตร
อ.สามโคก มอบหมายให้ น.ส.รัตนาภรน์ กรดงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พาเจ้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตรวจติดตามความก้าวหน้า ของกลุ่มผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ ม. 4 ต.เชียงรากใหญ่