Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » 11 ก.ค 59 – นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้ นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตกล้าพันธุ์พืชชุมชนเเละเลี้ยงปลาน้ำจืดเสริมรายได้ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก
img_2140-1

11 ก.ค 59 – นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้ นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตกล้าพันธุ์พืชชุมชนเเละเลี้ยงปลาน้ำจืดเสริมรายได้ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก

11 ก.ค 59 – นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้ นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตกล้าพันธุ์พืชชุมชนเเละเลี้ยงปลาน้ำจืดเสริมรายได้ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยเเล้ง ปี 2558/59 ณ โรงเรือนเพาะชำกล้าไม้ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี