Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » 8 ก.ค. 2559 – งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) 
img_2107-1

8 ก.ค. 2559 – งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) 

8 ก.ค. 2559 – งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เเละบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 3 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี