Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 4 ก.ค 2559 เวลา 09.00-12.00 น ณ ศาลาวัดสแก ม. 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ การปลูกมะนาวในกระถาง และการปลูกและดูแลรักษา มะม่วง ขนุน โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ หมู่บ้านละ 200000 บาท
img_2090-1

วันที่ 4 ก.ค 2559 เวลา 09.00-12.00 น ณ ศาลาวัดสแก ม. 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ การปลูกมะนาวในกระถาง และการปลูกและดูแลรักษา มะม่วง ขนุน โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ หมู่บ้านละ 200000 บาท

วันที่ 4 ก.ค 2559 เวลา 09.00-12.00 น ณ ศาลาวัดสแก ม. 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ การปลูกมะนาวในกระถาง และการปลูกและดูแลรักษา มะม่วง ขนุน โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ หมู่บ้านละ 200000 บาท โดยมี่เกษตรกรเข้่าร่วมการ จำนวน 70 คน