Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 2 ก.ค 2559 เวลา 11.00-14.00 น ณ ศูนย์ช้าวชุมชน ม.12 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ ตามระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ครั้ง 4
img_2070-1

วันที่ 2 ก.ค 2559 เวลา 11.00-14.00 น ณ ศูนย์ช้าวชุมชน ม.12 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ ตามระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ครั้ง 4

วันที่ 2 ก.ค 2559 เวลา 11.00-14.00 น ณ ศูนย์ช้าวชุมชน ม.12 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ ตามระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ครั้ง 4 จากงบประมาณกลุ่มยุทศาสตร์จังหวัดภาคกลางตอนบน โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน