Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 2 ก.ค 2559 เวลา 08.00 -11.00 น ณ ที่ทำการ บ้านกำนันต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ การปลูกมะนาวในกระถาง
img_2064-1

วันที่ 2 ก.ค 2559 เวลา 08.00 -11.00 น ณ ที่ทำการ บ้านกำนันต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ การปลูกมะนาวในกระถาง

วันที่ 2 ก.ค 2559 เวลา 08.00 -11.00 น ณ ที่ทำการ บ้านกำนันต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ การปลูกมะนาวในกระถาง โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ หมู่บ้านละ 200000 บ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน