Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 27 มิถุนายน 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นางสาวรัตนาภรณ์ กรดงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและติดตามผลการดำนินงานโครงการพัฒนาอาชีพแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 58/59 กลุ่ม ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์
13532972_1013167118805675_6358113109856799718_n

วันที่ 27 มิถุนายน 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นางสาวรัตนาภรณ์ กรดงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและติดตามผลการดำนินงานโครงการพัฒนาอาชีพแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 58/59 กลุ่ม ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์

วันที่ 27 มิถุนายน 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นางสาวรัตนาภรณ์ กรดงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและติดตามผลการดำนินงานโครงการพัฒนาอาชีพแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 58/59(มาตรการที่ 4) ศบกตเชียงรากใหญ่ตำบลเชียงรากใหญ่ หมู่ 4 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก กลุ่ม ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์