Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 25 มิถุนายน 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นางสาวรัตนาภรณ์ กรดงาม นักสิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและติดตามผลการดำนินงานโครงการพัฒนาอาชีพแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 58/59(มาตรการที่ 4)
img_1885

วันที่ 25 มิถุนายน 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นางสาวรัตนาภรณ์ กรดงาม นักสิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและติดตามผลการดำนินงานโครงการพัฒนาอาชีพแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 58/59(มาตรการที่ 4)

วันที่ 25 มิถุนายน 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นางสาวรัตนาภรณ์ กรดงาม นักสิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและติดตามผลการดำนินงานโครงการพัฒนาอาชีพแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 58/59(มาตรการที่ 4) ที่ทำงานผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านปทุม ณ หมู่ 1 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก กลุ่ม ผลิตและแปรรูปน้ำพริก