Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายพีรพร พร้อมเทพ ผอ. กองแผนงาน นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต1 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)
13434757_1006313846157669_1685199206184083359_n

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายพีรพร พร้อมเทพ ผอ. กองแผนงาน นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต1 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายพีรพร พร้อมเทพ ผอ. กองแผนงาน นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต1 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศพก.ระดับอำเภอ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมฟังคำชี้แจง