13124478_981410395314681_4115168341177184445_n
Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 ตำบลบางเตย โดยสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 50 คน