Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 5 มิ.ย 59’นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ โรงเรียนเกษตรกรข้าว วิชา โรคข้าวและการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้อง 
img_1471

วันที่ 5 มิ.ย 59’นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ โรงเรียนเกษตรกรข้าว วิชา โรคข้าวและการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้อง 

วันที่ 5 มิ.ย 59’นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ โรงเรียนเกษตรกรข้าว วิชา โรคข้าวและการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้อง เวลา 09.00-12.00 น ณ ม.5 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เกษตรกร จำนวน 20คน โครงการพัฒนาระบบธุรกิจอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน กิจกรรม ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตข้าว ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1ดำเนินโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

43875

43876

43877

43878

43879

43881

43882

 43884