Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 4 มิ.ย 59 เวลา 09.00- 12.00,น นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ โรงเรียนเกษตรกรข้าว ระบบนิเวศน์ในนาข้าว 
img_1455-1

วันที่ 4 มิ.ย 59 เวลา 09.00- 12.00,น นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ โรงเรียนเกษตรกรข้าว ระบบนิเวศน์ในนาข้าว 

วันที่ 4 มิ.ย 59 เวลา 09.00- 12.00,น นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ โรงเรียนเกษตรกรข้าว ระบบนิเวศน์ในนาข้าว และพาเกษตรกร ลงโฉบแมลงในนาข้าว มีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี