Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 3 มิ.ย 59เวลา 08.00-17.00 น นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ ระดับอำเภอ(ครู ข) 
img_1413

วันที่ 3 มิ.ย 59เวลา 08.00-17.00 น นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ ระดับอำเภอ(ครู ข) 

วันที่ 3 มิ.ย 59เวลา 08.00-17.00 น นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ ระดับอำเภอ(ครู ข) ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจ.ปทุมธานี จำนวน 7 อำเภอ และผู้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ รวม 100 คน เปิดการโครงการอบรมฯ นายพิบูลย์ หัตกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจ.ปทุมธานี