Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 26 พ.ค.59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้น.ส.รัตนาภรณ์ กรดงาม นวส.สามโคก จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
13267946_995057463949974_3162534634666906152_n

วันที่ 26 พ.ค.59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้น.ส.รัตนาภรณ์ กรดงาม นวส.สามโคก จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 26 พ.ค.59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้น.ส.รัตนาภรณ์ กรดงาม นวส.สามโคก จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยมี อาจาร์ยามีละ ดอแม เป็นวิทยากรเกษตร บรรยายในการทำลูกประคบกับเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 5 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ราย