Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 24 พ.ค.59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นายอัครเดช อาภาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
13239986_994008677388186_2418241480539154601_n

วันที่ 24 พ.ค.59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นายอัครเดช อาภาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 24 พ.ค.59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นายอัครเดช อาภาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 โดยวิทยากรเกษตรกร นายดาวเรือง มะลิทอง หัวข้อ การขยายเชื้อบิวเวอร์เรียเเละไตรโคเดอร์มา ณ บ้านอาสาสมัครเกษตรกรประจำหมู่บ้าน หมู่ 5 ต.บ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 ราย