Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก ได้มอบหมายให้ นายอัครเดช อาภาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร
13255914_993942844061436_1304854407406636741_n

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก ได้มอบหมายให้ นายอัครเดช อาภาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก ได้มอบหมายให้ นายอัครเดช อาภาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ บ้านคุณสง่า พวงเพ็ชร์ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มีเกษตรกรเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 50 คน