Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3
13220831_990550494400671_7207376504849332521_n

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 ตำบลบ้านปทุม โดยมีวิทยากรเกษตรกร ฝึกอบรมการทำข้าวเม่าทอดกับหมี่กรอบ เกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 50 คน