Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » 17 พ.ค. 2559 – นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก ร่วมกับ เกษตรเเละสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ นางวิมลพร ธิติศักดิ์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์
13230293_990074454448275_2363005307909511443_n

17 พ.ค. 2559 – นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก ร่วมกับ เกษตรเเละสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ นางวิมลพร ธิติศักดิ์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์

17 พ.ค. 2559 – นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก ร่วมกับ เกษตรเเละสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ นางวิมลพร ธิติศักดิ์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ ที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรผู้ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ “กลุ่มบ้านเราชาวปทุม” เเละ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยเเล้ง ที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล ตามมาตรการที่ 4 ณ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี