Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตร อ.สามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
img_1131

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตร อ.สามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคกปทุมธานี จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศาลาประชาคม ม.๖ ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี รุ่นที่4 ครั้งที่3 มีเกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 50 คน ตั้งแต่เวลา09.00น.-16.00น. นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคกและทีมงาน ทีมวิทยากรบรรยายความรูจาก สนง.สหกรณ์จ.ปทุมธานี