Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ » วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร
13165838_983166555139065_2609710991380799728_n

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 5 ตำบลบางเตย โดยมีวิทยากรเกษตรกร ฝึกอบรมการทำข้าวเม่าทอดกับหมี่กรอบ เกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 50 คน