Home » เกษตรอำเภอชวนเที่ยว

เกษตรอำเภอชวนเที่ยว

13240577_992904634165257_469048632897133198_n

ฟาร์มผักไฮโดรฯ ลุงโจ๊ก

ฟาร์มผักไฮโดรฯ ลุงโจ๊ก – ตั้งอยู่ ในพื้นที่ ม.5 ต.บ้าน …

Read More »
13240090_991880207601033_3102342301996629937_n

สวนเมล่อนลูกบัว ปลูกในรูปเเบบโรงเรือน เเละ นอกโรงเรือน เป็นเมล่อนปลอดสารพิษ รสชาติดี หวาน กรอบ ที่สำคัญ ราคาไม่เเพง แปลงตั้งอยุ่ริมถนน บางปะอิน-บางบัวทอง ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

สวนเมล่อนลูกบัว ปลูกในรูปเเบบโรงเรือน เเละ นอกโรงเรือน เป็นเ …

Read More »