Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 7)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร

13165838_983166555139065_2609710991380799728_n

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตาม …

Read More »

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร

13177316_982623828526671_2663777148587553304_n

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตาม …

Read More »

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของเกษตรกร

13124478_981410395314681_4115168341177184445_n

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จัดฝึกอบรมตาม …

Read More »