Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 มิถุนายน 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นายอัครเดช อาภาสกุล นักสิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและติดตามผลการดำนินงานโครงการพัฒนาอาชีพแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 58/59(มาตรการที่ 4)

img_1840

วันที่ 20 มิถุนายน 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบห …

Read More »

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายพีรพร พร้อมเทพ ผอ. กองแผนงาน นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต1 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)

13434757_1006313846157669_1685199206184083359_n

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายพีรพร พร้อมเทพ ผอ. กองแผนงาน นายส …

Read More »

สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

13406825_1005086699613717_7241613151056599514_n

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 – 16.30 น. ศูนย์การศ …

Read More »

วันที่ 7 มิ.ย 59นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ โรงเรียนเกษตรกรข้าว วิชา โรคข้าวและการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้อง เวลา 09.00-12.00 น ณ ม.12ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เรื่อง การปลูกข้าวให้แข็งแรง

S__42975238

วันที่ 7 มิ.ย 59นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความ …

Read More »

วันที่ 5 มิ.ย 59’นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ โรงเรียนเกษตรกรข้าว วิชา โรคข้าวและการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้อง 

img_1471

วันที่ 5 มิ.ย 59’นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรร …

Read More »

วันที่ 4 มิ.ย 59 เวลา 09.00- 12.00,น นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ โรงเรียนเกษตรกรข้าว ระบบนิเวศน์ในนาข้าว 

img_1455-1

วันที่ 4 มิ.ย 59 เวลา 09.00- 12.00,น นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอ …

Read More »

วันที่ 3 มิ.ย 59เวลา 08.00-17.00 น นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ ระดับอำเภอ(ครู ข) 

img_1413

วันที่ 3 มิ.ย 59เวลา 08.00-17.00 น นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเ …

Read More »

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุภาร อภัยนอก เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาระบบธุรกิจอาหารปลอดภัยในระดับชุมชน

13321974_808142965987557_3456705621754537996_n

นายสุภาร  อภัยนอก  เกษตรอำเภอสามโคกเป้นวิทยากร อบรมเกษตรกรโค …

Read More »

ขอเชิญเกษตรทุกท่านขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2559

S__20070451

Read More »

วันที่ 27 พ.ค.59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นายอัครเดช อาภาสกุล นวส.สามโคก จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

img_1343-4

วันที่ 27 พ.ค.59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให …

Read More »