Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ก.ค 59 – นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้ นางสาวดวงพร ขำประดิษฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตกล้าพันธุ์พืชชุมชนเเละเลี้ยงปลาน้ำจืดเสริมรายได้ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก

img_2140-1

11 ก.ค 59 – นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายใ …

Read More »

8 ก.ค. 2559 – งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) 

img_2107-1

8 ก.ค. 2559 – งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เเละบ …

Read More »

วันที่ 4 ก.ค 2559 เวลา 09.00-12.00 น ณ ศาลาวัดสแก ม. 2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ การปลูกมะนาวในกระถาง และการปลูกและดูแลรักษา มะม่วง ขนุน โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ หมู่บ้านละ 200000 บาท

img_2090-1

วันที่ 4 ก.ค 2559 เวลา 09.00-12.00 น ณ ศาลาวัดสแก ม. 2 ต.สาม …

Read More »

วันที่ 3 ก.ค 2559 เวลา10.00-12.00 น ณ ที่ทำการ บ้านผญ.ม 2 ต.บางกระบือ อสามโคก เกษตรกร เข้าร่วมโครงการ 30 คน และ เวลา 13.00-16.00 น ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.1 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ การปลูกมะนาวในกระถาง และการปลูกและดูแลรักษา มะม่วง ขนุน

img_2084-1

วันที่ 3 ก.ค 2559 เวลา10.00-12.00 น ณ ที่ทำการ บ้านผญ.ม 2 ต. …

Read More »

วันที่ 2 ก.ค 2559 เวลา 11.00-14.00 น ณ ศูนย์ช้าวชุมชน ม.12 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ ตามระบบโรงเรียนเกษตรกรข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ครั้ง 4

img_2070-1

วันที่ 2 ก.ค 2559 เวลา 11.00-14.00 น ณ ศูนย์ช้าวชุมชน ม.12 ต …

Read More »

วันที่ 2 ก.ค 2559 เวลา 08.00 -11.00 น ณ ที่ทำการ บ้านกำนันต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก บรรยายความรู้ การปลูกมะนาวในกระถาง

img_2064-1

วันที่ 2 ก.ค 2559 เวลา 08.00 -11.00 น ณ ที่ทำการ บ้านกำนันต. …

Read More »

วันที่ 27 มิถุนายน 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นางสาวรัตนาภรณ์ กรดงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและติดตามผลการดำนินงานโครงการพัฒนาอาชีพแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 58/59 กลุ่ม ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์

13532972_1013167118805675_6358113109856799718_n

วันที่ 27 มิถุนายน 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบห …

Read More »

วันที่ 25 มิถุนายน 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นางสาวรัตนาภรณ์ กรดงาม นักสิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและติดตามผลการดำนินงานโครงการพัฒนาอาชีพแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 58/59(มาตรการที่ 4)

img_1891-2

วันที่ 25 มิถุนายน 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบห …

Read More »

วันที่ 25 มิถุนายน 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นางสาวรัตนาภรณ์ กรดงาม นักสิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและติดตามผลการดำนินงานโครงการพัฒนาอาชีพแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 58/59(มาตรการที่ 4)

img_1885

วันที่ 25 มิถุนายน 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบห …

Read More »

21 มิ.ย. 59 – งานเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

img_1844-3

21 มิ.ย. 59 – งานเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.หนองเสือ จ.ป …

Read More »