Home » ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 59 นายสุภาร อภัยนอกเกษตรอำเภอสามโคก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ 

img_0414-1

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 59 นายสุภาร อภัยนอกเกษตรอำเภอสามโคก …

Read More »

วันที่ 15 กันยายน 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้น.ส.นาถยา พานทอง กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนายสุภาร อภัยนอกเกษตรอำเภอสามโคกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีชุมชน

img_0037-1

วันที่ 15 กันยายน 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธ …

Read More »

วันที่ 14 กันยายน 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้น.ส.นาถยา พานทอง กลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยนายสุภาร อภัยนอกเกษตรอำเภอสามโคกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีชุมชนและรับสมัครชาวน

img_0028-1

วันที่ 14 กันยายน 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธ …

Read More »

วันที่ 9 ก.ย 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก และนาย สังเวย นาคน้อย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ให้ความรู้และการดูแลรักษา การผลิตเห็ด

img_2956-3

วันที่ 9 ก.ย 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก และนาย ส …

Read More »

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้ นายอัครเดช อาภาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ตรวจสอบแปลงข้าวที่ได้รับการระบาดจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

14100255_1057813427674377_1094080005179922588_n

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบ …

Read More »

วันที่ 12 ส.ค 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก นำ นางปรุง ทรัพย์ใหญ่ แม่ดีเด่นแห่งชาติ 2559 แม่ดีเด่นผู้เป็นเกษตรกร เข้าเฝ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพฯ

260686

วันที่ 12 ส.ค 2559 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก นำ นางป …

Read More »

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

IMG_1264

Read More »

นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้ นายอัครเดช อาภาสกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร วันที่ 29 ก.ค 2559 ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามความต้องการของชุมชน

img_2282-1

นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้ นายอัครเดช อาภา …

Read More »

21 กค. 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมงานโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมด้วย นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก 

img_2180-1

21 กค. 2559 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ร่วมงาน …

Read More »

วันที่ 15 ก.ค. 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอ.สามโคก มอบหมายให้ น.ส.รัตนาภรน์ กรดงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พาเจ้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตรวจติดตามความก้าวหน้

img_2155-1

วันที่ 15 ก.ค. 59 นายสุภาร อภัยนอก เกษตร อ.สามโคก มอบหมายให้ …

Read More »