Home » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ 9101ฯ กลุ่มคลองควาย1

20476301_1375637739225276_8214241833622099716_n

ผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพสูง ธาตุอาหารน้องๆยูเรีย เพราะส่วน …

Read More »

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี

323

Read More »

วันที่ 22 มิถุนายน 2560  ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่

img_1190

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคกพ …

Read More »

ออกสำรวจ พื้นที่ปลูกข้าว ที่ประสบอุทกภัย 

img_0941

ออกสำรวจ พื้นที่ปลูกข้าว ที่ประสบอุทกภัย ปีเพาะปลูก 2560 ม.2 …

Read More »

แจกปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่ศูนย์ข้าวชุมชน

18557144_1309662855822765_6243353242221418552_n

แจกปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่ศูนย์ข้าวชุมชน โดยสำนักงา …

Read More »

มอบปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปีงบประมาณ 2560

17190524_1239438599511858_3428511372604240985_n

14 มีนาคม 2560 – นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบ …

Read More »

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 จัดอบรมยุวเกษตร

16730525_1213788625410189_5878739943834038819_n

นายสุภาร อภัยนอก เกษตรอำเภอสามโคก มอบหมายให้นายวิสูตร คล้ายค …

Read More »

เข้าร่วมการประเมินเเละจัดระดับการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

16388316_1206459086143143_974578191830365650_n

วันที่ 6 ก.พ. 60-นส.ดวงพร ขำประดิษฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษ …

Read More »

7 ม.ค 60 – สนง.กษอ.สามโคก นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติไร้สารพิษ

16196008_1197250057064046_4830524893572774615_n

27 ม.ค 60 – สนง.กษอ.สามโคก นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน ณ ศ …

Read More »

วันที่ 24 มกราคม 2560. เข้าร่วมอบรมการทำแผนการพัฒนาการเกษตรระดับตำบลและการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร T&V System

img_1063-1

วันที่ 24 มกราคม 2560เจ้าหน้าที่สพนักงานเกษตรอำเภอสามโคก เข้ …

Read More »